top of page

Zpracování osobních údajů

 

 

 

Obecné prohlášení

Správcem vašich osobních údajů je společnost VENOMEX s.r.o., IČ: 02623595, se sídlem Obránců míru 2171, Kladno 272 01, zapsaná v obchodním rejstříku C 221605 vedená u Městského soudu v Praze, značka HR PROfi.

Kontaktní údaje a adresa pro doručování správce jsou následující: VENOMEX s.r.o., Pobřežní 370/4, Praha – Florenc 186 00. Adresa elektronické pošty: privacy@hrprofi.info.

 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů – DPO Petr Gondek – předseda Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů gondek@gdpr-support.cz.

 

Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

Informace o zpracování osobních údajů                                                    

Ať už si hledáte zaměstnání, odpovídáte na konkrétní inzerát, poskytujete nám své CV (přímo nebo v rámci našich procesů náboru a hledání vhodných kandidátů) nebo nás jinak kontaktujete s cílem získat informace o zaměstnání (elektronicky, písemně, telefonicky atd.), poskytujete nám osobní údaje, které zpracováváme v průběhu celého procesu obsazování volných pracovních pozic a při poskytování našich služeb. Veškeré naše služby souvisí s hledáním zaměstnání, náborovým procesem, hledáním vhodných kandidátů a osobním rozvojem.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze z legitimních důvodů.

 

Můžeme zpracovávat následující osobní údaje či kategorie osobních údajů. To neznamená, že u každého kandidáta zpracováváme veškeré níže uvedené osobní údaje. Nemůžeme například uvést veškeré osobní údaje, které nám uchazeči o práci předkládají ve svých životopisech a dalších souvisejících dokumentech. Mějte prosím na paměti, že níže uvedené příklady nemusejí být vyčerpávající.

 

Jméno a příjmení

Akademický titul, dosažené vzdělání

Adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa

Státní příslušnost

Datum a místo narození, rodné číslo

Telefonní číslo, e-mailová adresa

Očekávaná odměna / plat

Řidičské oprávnění

Informace uvedené ve Vašem životopise, přílohy k Vaší odpovědi na inzerát či Vaše žádost o informace

Pracovní zkušenosti / informace o předchozím a současném zaměstnání

Informace o registraci na Úřadu práce

Fotografie (pokud nám ji poskytnete jako přílohu k vašemu životopisu)

Odkaz na Váš profil na sociálních sítích a jeho obsah

Informace o zahájení zaměstnání, výši platu, ukončení zaměstnání

Znalost jazyků, speciální dovednosti/znalosti a profesní kvalifikace

Hodnocení osobnostních charakteristik

 

 

Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie, které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika. Subjekty podílející se na zpracování osobních údajů klientů, nepředávají osobní údaje klientů do zemí mimo Evropskou unii.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami dle účelu správcování nebo uvedenými v uděleném souhlasu subjektu údajů, v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

Práva dle výše uvedených bodů lze uplatnit, pokud nebylo uvedeno jinak, emailem na privacy@hrprofi.info.

 

Využívání cookies

Naše stránky mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“.

Hlavním účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek www.hrprofi.info byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

 

Na svém počítači máte možnost cookies přijmout nebo je odmítnout, a to změnou nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme, že zamítnutím cookies nebudou některé prvky k dispozici a stránky nemusí být plně funkční.

bottom of page